راهنمای پیکربندی و استفاده از برنامه Outlook Express

آشنایی کلی با آدرسهای پست الکترونیک آدرس های پست الکترونیک همانند آدرسها و شماره های صندوق های پستی در سیستم پست معمولی هستند. شما میتوانید با نوشتن آدرس پستی گیرنده یا شماره صندوق پستی وی، مرسوله خود را برای او ارسال نمایید. سیستم پست الکترونیک نیز دقیقا به همین صورت عمل میکند و هر کس […]

راهنمای Cute Ftp

ابتدا نرم افزار را اجرا کرده و به منوی File، گزینه Site Manager را انتخاب میکنید.   بر روی گزینه New، کلیک کرده، شکلی همانند شکل زیر پدیدار می شود. در قسمت Label For site نام سایت خود را تایپ می کنید. در قسمت FTP Host Address، آدرس اینترنتی سایت خود را تایپ می کنید(مثلا […]

راهنمای WS Ftp Pro

۱-نرم افزار WS_FTP را اجرا کنید. صفحه ای مانند صفحه زیر پدیدار میشود. مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید. در قسمت Profile Name، نام سایت خود را تایپ کنید. در قسمتHost Name/Address نام اینترنتی سایت خود را تایپ کنید(مثلا: www.Tagfa.com) در قسمت User ID و Password مقادیری را که توسط شرکت در اختیار شما […]