سه مانع بزرگ در موفقيت بازاريابي كسب و كار کوچک

وقتي شما حس مي كنيد كه مي خواهيد هميشه در كسب و كارتان مشغول باشيد اما به جاييكه مي خواهيد نمي رسيد،  اين مسئله مي تواند تلاش شما را براي رسيدن به بازاريابيتان نا اميد كند و مي تواند به آساني مانند احساس نديدن جنگل بعلت درختها شود. ( not see the forest for the trees)  اينجا سه مانع بزرگ وجود دارد كه من مرتبا با صاحبان كسب و كار برخورد مي كنم و اينكه شما چگونه مي توانيد از آنها دوري كنيد.

تعريف ناواضح موفقيت

براي عده اي كلمه موفقيت، فكر شهرت و كاميابي را در ذهن به وجود مي آورد. اما براي كسب و كارهاي كوچك من برخلاف تعريف موجود در منبع راهنمايي شما پيش بيني مي كنم. در هنگام توضيح تعريف خود از موفقيت، من پيشنهاد مي كنم كه موفقيت را با نقطه نظرات مشتريان شروع كنيد.

آنچه كه شما سعي داريد براي مشتريانتان انجام دهيد چيست؟ آنچه كه آنها در نتيجه خريد از خدمات شما خواهند داشت يا قادر به انجام آن باشند چيست؟ آنچه كه شما دوست داريد براي مشتريانتان انجام دهيد چيست؟ من خواهم فهميد زماني موفق هستم كه مشتريانم مجبور نباشند با چگونگي جذب دائم كسب وكار بيشتر مبارزه كنند.

مشخص نكردن كساني كه مشتريان مطلوب شما هستند.

وقتي كه شما مي توانيد كساني را كه مشتريان ايده ال شما هستند را مشخص كنيد، بهتر است جاييكه آنها را پيدا مي كنيد را بشناسيد و بدانيد چگونه با آنها خريد و فروش مي كنيد. شما مي توانيد پيامي را ايجاد كنيد كه مستقيماَ از آنها درخواست كنيد. شما چه چيزي در مورد بهترين مشتريانتان مي دانيد؟زماني را براي كار با يكديگر بگذرانيد مانند تكميل يك مشخصه همچنانكه ميتوانيد از كار كردن با اكثر مشتريان لذت مي بريد. مشخصات و جمعيت شناسي چيست؟ شما چگونه آنها را براي فردي كه هرگز با آنها برخورد نكرده شرح مي دهيد؟ بدون مشخص كردن مشتريان ايده التان، احتمال مي رود كه شما زمان، تلاش و پول را براي گروه اشتباهي هدر

 داده ايد.

عدم توضيح  دقيق از ارزش منحصر به فرد شما

شما بايد قادر باشيد كه به وضوح آنچه كه شما را از رقيبانتان متفاوت مي كند را تعريف كنيد. اگر آينده نگريهاي شما نمي تواند شما را از تمام پيشنهادات رقابتي در بازار متمايز كند بنابراين چرا آنها از شما خريد مي كنند؟

اغلب براي كسب و كارهاي كوچك آنها منحصر به فرد نيستند فقط آنها زماني را صرف ارزيابي مي كنند و به وضوح علت و چگونگي را توضيح مي دهند.

هر آنچه كه شما بهتر، سريعتر، ارزانتر يا مؤثرتر انجام مي دهيد چيست؟ شايد يك مدل منحصر است كه شما ايحاد كرده ايد. شايد آن ضمانت رضايت شماست كه به مشتريان عرضه مي شود. مهمترين چيزي كه اينجا با دقت توضيح داده مي شود اين است كه چرا منحصر به فرد بودن شما اينقدر براي مشتريان و آينده نگريهاي شما مهم است. چرا آنها بايد دقت كنند؟ زماني را صرف نگاه كردن به اين ايتم ها براي كسب و كارتان كنيد. زمان زيادي صرف خواهد شد. اگر شما فهميديد كه نمي توانيد جنگل را به خاطر درختان ببينيد(  not see the forest for the trees) براي گرفتن كمك خارجي ترديد نكنيد.

 

منبع:www.karafariny.com

پشتيباني