نستعليق آنلاين

به منظور گسترش استفاده از خط زيباي نستعليق در محيط مجازي،شركت تگفا اقدام به راه اندازي سايت نستعليق آنلاين نموده است.
به كمك اين سايت امكان خوشنويسي به خط زيباي نستعليق براي فارسي زبانان سراسر دنيا ميسر شده است.
علاقمندان ميتوانند با مراجعه به اين سايت و تنها با دوكليك متون مورد نظر خود را به صورت نستعليق دريافت و ذخيره نمايند.
اين سايت براي كاربراني كه امكان استفاده از سيستم عامل هاي فارسي و نرم افزارهاي خوشنويسي را ندارند بهترين وسيله محسوب ميشود.
عدم نياز به نصب برنامه و يا فونت خاص و همچنين مستقل بودن آن از سيستم عامل ومرورگر از ديگر مزاياي اين سايت است.
آدرس سايت:

پشتيباني