TacMessage

 

آگاهي كاربران از مقدار مصرف و باقي مانده اعتبار حساب هاي اينترنتي خود همواره يكي از دغدغه هاي كاربران و بزرگترين مشكل سرويس دهندگان در زمينه پشتيباني مي باشد .

معمول ترين روش جهت ارائه گزارش كاركرد به كاربر استفاده از وب سايت شركتISPبوده كه اتفاقا پرهزينه ترين روش نيز مي باشد . از طرفي تعلل كاربران در كنترل مداوم مصرف خود در بيشتر موارد باعث تمام شدن اعتبار آنها و كمبود فرصت جهت تمديد و يا تمديد اعتبار نزد شركت هاي رقيب مي گردد .

شركت تگفا به منظور تسهيل اين امر و رفع مشكلات فوق اقدام به توليد و عرضه نرم افزارTacMessageنموده است.

TacMessage به عنوان يك plug in براي نرم افزار NtTac Plus  بكار ميرود.

TacMessageبعد از نصب و تنظيم آن بر روي سرور (كه تنها با چند كليك ساده انجام ميگردد) آماده سرويس دهي ميگردد . از اين پس كاربران پس از اتصال به اينترنت پيامي مبني بر ميزان اعتبار باقي مانده خود دريافت مي نمايند. همچنين براي كاربران حرفه اي نيز اطلاعات اضافي مانند كل زمان اعتبار ،IPاختصاص يافته و ديگر اطلاعات مورد نياز ارائه ميگردد .

ويژگي منحصر به فردTacMessageبي نيازي آن به نصب نرم افزار بر روي كامپيوتر هاي كابران مي باشد . به شرط آنكه كاربر از Windows  XP و يا 2000 استفاده نمايد .كاربران Windows 98 براي استفاده از اين امكان ISP مجبور به فعال كردنPoup Message مي باشند .

  • نكته مهم اينكه ISP ها ميباست پورت 135 خود را باز نگه دارند.

اين نرم افزار ديگر عرضه و پشتيباني نميگردد

پشتيباني