مديريت طرح ها و تسهيلات

دفاتر برنامه ريزي و يا اقتصادي استانداري ها و يا معاونت بودجه سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي استانها و يا بانك ها كه با حجم وسيعي از اعطاي تسهيلات روبرو هستند ، هميشه در تهيه گزارشات عملكرد خود بر اساس محل تامين اعتبار ، بخش عملكردي ، دستگاه اجرايي ، بانك عامل و يا ديگر پارامتر ها دچار مشكل مي‌باشند .

نرم افزار تسهيلات به منظور حل اين مشكل طراحي شده است .

ثبت مشخصات هر طرح و پيگيري روند پرونده آن تنها ورودي برنامه مي باشد و خروجي آن شامل گزارشات پيچيده و متنوع از پيش آماده شده و يا قابل تعريف از سوي كاربر ميباشد .

فيلتر كردن طرح ها بر اساس هريك از پارامتر هاي مهم ، جستجوي كارآمد در بين آنها و دستيار گزارش ساز از قابليت هاي اين نرم افزار مي باشد .گزارشات خروجي قابليت ذخيره به صورت فايل  به فرمت هاي Word , Excel , Html و يا چاپ مستقيم بر روي چاپگر را دارا ميباشند .

همچنين براي امنيت بيشتر امكان تعريف كاربران مختلف و تعيين سطح دسترسي براي آنان امكان پذير است .

اين نرم افزار ديگر عرضه و پشتيباني نميگردد

پشتيباني