موتور جستجوي اختصاصي پورتال

موتور جستجوي اختصاصي پورتالبرخورداري از امكان جستجو براي پورتالي كه درگاهي به مجموعه وسيعي از وب سايت هاي مرتبط است از جمله امكانات حياتي محسوب مي گردد. پورتال هاي موفق علاوه بر اينكه درمعرض ديد موتورهاي جستجوگر بيروني (مانند Yahoo) هستند، از امكان جستجوي داخلي نيز بهره مند مي باشند كه با توجه به وسعت اطلاعات عرضه شده در پورتال از جمله امكانات حياتي براي دسترسي به اطلاعات آن مي باشد و علاوه بر اين كنترل، زمانبندي نمايه سازي و تنظيمات موتور جستجوگر براي ارائه خدمت به مراجعه كنندگان، در اختيار خود آنهاست. در واقع موتورهاي جستجوگر بيروني، جستجوگراني كه از پورتال شما مطلع نيستند را به پورتال شما مي رساند، ولي موتور جستجوگر داخلي به كاربر پورتال كمك مي كند تا بصورت دقيق در انبوه اطلاعات پورتال به اطلاعات مورد نظر خود دست يابد.

نصب و راه اندازي جستجوگر داخلي پورتال ، از جمله امكانات منحصر به فردي است كه ما به مشتريان خود عرضه مي كنيم. اين موتور جستجوگر با خزيدن (Crawl) در پورتال و نيز وب سايت هاي تابعه آن، كليه اطلاعات صفحات وب را نمايه سازي (Index) مي نمايد و براي جستجو در اختيار مراجعه كنندگان قرار مي دهد.

با اين جستجوگر هيچ اطلاعاتي در پورتال شما فراموش نخواهد شد و همه منابعي كه پورتال درگاهي به آنها مي باشد را در دسترس كاربران قرار مي دهد.

از جمله قابليتهاي اين موتور جستجو به موارد زير مي توان اشاره كرد:

 • نمايه سازي محتويات فارسي بصورت جامع ، بطوريكه صفحاتي كه با كاف و ياي عربي توليد شده اند نيز به صورت فارسي نمايه سازي مي شوند و در خروجي جستجو ظاهرمي گردند.
 • پشتيباني از بانكهاي اطلاعاتي MS Access و Microsoft SQL براي نگهداري نمايه هاي توليد شده .
 • بهره مندي از Caching براي نگهداري اسناد و صفحات نمايه سازي شده.
 • قابليت اعتبارسنجي براي ورود به بخشهاي اينترانتي كه براي دسترسي به آنها به گذرواژه نياز است.
 • پشتيباني از Stop Word به منظور جلوگيري از نمايه سازي صفحاتي كه داراي كلمات غير مجاز مي باشند.
 • مشخص كردن كلمات يافت شده در نتيجه جستجو.
 • نمايش خلاصه صفحه و يا سند يافت شده در نتيجه جستجو.
 • اجراي چند نسخه از برنامه نمايه سازي و عملكرد همزمان آنها براي تسريع در امر نمايه سازي.
 • بهره مندي از روال رتبه بندي نتايج جستجو به طوريكه صفحات و اسناد با ارتباط بيشتر، رتبه بالاتري در خروجي جستجو دارند.
 • نمايش تعداد كل نتايج يافت شده.
 • محاسبه و نمايش زماني كه صرف جستجو شده است.
 • امكان ارائه خدمات جستجو بصورت يك وب سرويس به وب سايتهاي تابعه از طرف پورتال  با پروتكل RSS.

اين نرم افزار ديگر عرضه و پشتيباني نميشود

پشتيباني