شرايط واگذاري خدمات وب

مقدمه

در اين متن، مقصود از “تگفا”، شرکت توسعه و گسترش فناوري اطلاعات و هر فرد يا شرکت مرتبط با شرکت توسعه و گسترش فناوري اطلاعات در زمينه سرويس‌دهي به مشتريان شرکت تگفا مي‌باشد.

پشتيباني