طراحی مجدد سایت تبیان مازندران

سایت تبیان مازندران برای دومین بار طراحی مجدد شد. این سایت در سال ۸۳ توسط این شرکت طراحی شده بود و یکبار در سال ۸۵ بنا به نیاز روز دوباره طراحی گردید.

با توجه به حجم و گستردگی اطلاعات و مخاطبان زیاد و عدم جوابگویی طراحی و امکانات قدیم ، سایت مورد طراحی مجدد قرار گرفت که با توجه به بازخورد کاربران آن سایت،دسترسی به اطلاعات راحت تر و جذابیت سایت بیشتر شده است.


قالب جدید سایت


قالب سال ۸۵


قالب سال ۸۲

پشتيباني