طراحي مجدد سايت تبيان زاهدان

سايت تبيان زاهدان كه در سال 83 توسط اين شركت طراحي شده بود ، مجددا پس از حدود پنج سال طراحي مجدد شد. هدف از اين كار استفاده از تكنولوژي ها و روش هاي جديد طراحي و بهينه سازي رابط كاربري سايت مطابق نيازهاي روز و افزودن امكاناتي به سايت بود تا باعث جلب رضايت كاربران آن گردد.

 

 


قالب جديد سايت


قالب قديم سايت

پشتيباني