سايت نستعليق آنلاين يكساله شد

سايت نستعليق آنلاين كه يكسال پيش به منظور گسترش استفاده از خط زيباي نستعليق راه اندازي شده بود يكساله شد.

بازخورد ها و نظرات كاربران ،مخصوصا كاربران ايراني خارج از كشور در طول يكسال گذشته ، مايه دلگرمي بسيار ما بوده و باعث شده تا بيش از پيش به راهي كه در پيش گرفته ايم معتقد باشيم و در همين راستا امكانات جديدي به سايت بيافزاييم.

پس زمينه هاي تذهيب و آرايش بيشتر متون، همچنين افزوده شدن خطوط ثلث،تحريري و اردو تماما از توصيه ها و پيشنهادات شما كاربران عزيز بوده است. اميد داريم از اين پس نيز در كنار و به كمك شما شاهد افزايش امكانات سايت و ارائه خدمات بهتر باشيم.

در طول يكسال گذشته دوستان زيادي از سايت خود به نستعليق آنلاين لينك داده اند كه از تمامي آنان تشكر مينماييم. مخصوصا سايت گرانقدر شاهوار كه ارجاعات زيادي را از آن شاهد هستيم.

از تمامي اين عزيزان كه به علت كثرت تعدادشان امكان درج لينك آنان در سايت وجود ندارد پوزش ميطلبيم

پشتيباني