شروع پروژه وب سایت اداره کار و امور اجتماعی سیستان و بلوچستان

وب سایت اداره کل کار و امور اجتماعی سیستان و بلوچستان پس از انجام مراحل طراحی شامل نصب نرم افزار مدیریت محتوا و طراحی قالب و کانتنت سایت تحویل مقدماتی شد .

وب سایت اداره کل کار و امور اجتماعی سیستان و بلوچستان

پشتيباني