راه اندازی سیستم پشتیبانی مشتریان تگفا

به منظور ارائه خدمات سریعتر به مشتریان سیستم پشتیبانی راه اندازی شد

مشتریان محترم میتوانند موارد و مشکلات خود را از طریق آدرس زیر با بخش پشتیبانی شرکت مطرح فرمایند:

http://support.tagfa.com

پشتيباني