راهنماي WS Ftp Pro

1-نرم افزار WS_FTP را اجرا کنيد. صفحه اي مانند صفحه زير پديدار ميشود. مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد.

  • در قسمت Profile Name، نام سايت خود را تايپ کنيد.
  • در قسمتHost Name/Address نام اينترنتي سايت خود را تايپ کنيد(مثلا: www.Tagfa.com)
  • در قسمت User ID و Password مقاديري را که توسط شرکت در اختيار شما قرار داده شده، تايپ کنيد.
  • توجه داشته باشيد که قسمت Anonymous، تيک نداشته باشد. گزينه OK را کليک کنيد.

2- پس از متصل شدن به سايت خود، اطلاعات سايت خود را در پنل سمت راست، و در پنل سمت چپ اطلاعات موجود بر روي کامپيوتر خود را مشاهده خواهيد کرد. با Copy/Paste کردن ياDrag & Drop مي توانيد فايل هاي مورد نظر را بر روي سايت خود قرار دهيد. توجه داشته باشيد که هميشه اطلاعات را در پوشه www قرار دهيد.

پشتيباني