راهنماي Cute Ftp

ابتدا نرم افزار را اجرا کرده و به منوي File، گزينه Site Manager را انتخاب ميکنيد.

 

بر روي گزينه New، کليک کرده، شکلي همانند شکل زير پديدار مي شود. در قسمت Label For site نام سايت خود را تايپ مي کنيد. در قسمت FTP Host Address، آدرس اينترنتي سايت خود را تايپ مي کنيد(مثلا :www.Tagfa.com ) . FTP site User Name و FTP site Password ، را با مقاديري که شرکت در اختيار شما قرار داده پر مي کنيد. FTP site connection port را بدون تغيير باقي مي گذاريد( مقدار پيش فرض آن 21 است.)

 

پس از پر کردن فيلد ها، کليد Connect را کليک کنيد. صفحه سمت چپ فايلهاي کامپيوتر شما، و صفحه سمت راست، فايلهاي کامپيوتر سرور را نشان مي دهد. شما مي توانيد با Copy/Paste کردن يا Drag & Drop فايلها را به کامپيوتر مقصد کپي کنيد. توجه داشته باشيد که هميشه فايل ها را در پوشه www کپي کنيد.

 

پشتيباني