راهنما

راهنماي پيكربندي و استفاده از برنامه Outlook Express

آشنايي كلي با آدرسهاي پست الكترونيك

آدرس هاي پست الكترونيك همانند آدرسها و شماره هاي صندوق هاي پستي در سيستم پست معمولي هستند. شما ميتوانيد با نوشتن آدرس پستي گيرنده يا شماره صندوق پستي وي، مرسوله خود را براي او ارسال نماييد. سيستم پست الكترونيك نيز دقيقا به همين صورت عمل ميكند و هر كس داراي آدرسي منحصر به فرد… ادامه‌ی خواندن

راهنماي Cute Ftp

ابتدا نرم افزار را اجرا کرده و به منوي File، گزينه Site Manager را انتخاب ميکنيد.

 

بر روي گزينه New، کليک کرده، شکلي همانند شکل زير پديدار مي شود. در قسمت Label For site نام سايت خود را تايپ مي کنيد. در قسمت FTP Host Address، آدرس اينترنتي سايت خود را تايپ مي کنيد(مثلا :www.Tagfa.com ) . FTP site… ادامه‌ی خواندن

راهنماي WS Ftp Pro

1-نرم افزار WS_FTP را اجرا کنيد. صفحه اي مانند صفحه زير پديدار ميشود. مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد.

  • در قسمت Profile Name، نام سايت خود را تايپ کنيد.
  • در قسمتHost Name/Address نام اينترنتي سايت خود را تايپ کنيد(مثلا: www.Tagfa.com)
  • در قسمت User ID و Password مقاديري را که توسط شرکت در اختيار شما قرار داده شده، تايپ کنيد.… ادامه‌ی خواندن
پشتيباني