مقايسه Unix و Windows

اين سوال براي اکثر دارندگان سايت مطرح است که کدام يک از سيستم عامل، براي آنها مناسب تر است؟ در زير ما براي شما اين دو سيستم عامل را با يکديگر مقايسه کرده ايم:

نکته مهم: يکي از مهمترين مسائلي که کاربران با آن مواجه هستند، اين است که فکر مي کنند براي اينکه سايت خود را بر روي سرور Unix قرار دهند، نياز دارند تا بر روي کامپيوتر خودشان نيز Unix داشته باشند. اين تفکر درست نيست. منظور اين است که نوع سيستم عاملي که در حال حاظر استفاده مي کنيد، نبايد در تصميم گيري شما براي نوع سيستم عامل تاثير بگذارد.

عوامل مقايسه

Windows

UNIX

راحتي استفاده
قابليت اطمينان
سرعت
عملکرد
قيمت
سازگاري با محصولات Microsoft
نرم افزارهاي مجاني همراه با source

راحتي استفاده: بعد گذشت سالهاي زيادي از عمر Windows و Unix، امروزه هيچ يک از اين دو سيستم عامل برتري از نظر راحتي استفاده نسبت به ديگري ندارد. بنابراين توصيه ميشود با توجه به مهارت کاربر در استفاده از هر کدام از آنها، انتخاب صورت گيرد. قابل ذکر است که FaraHost سرور هاي Unix ندارد.

قابليت اطمينان:طبق گفته منابع مطمئن، Unix از قابليت اطمينان بيشتري نسبت به Windowsبرخوردار است. اما قابليت اطمينان Windows نيز بسيار نزديک به Unix است، بنابراين شما مي توانيد با توجه به خواص هر يک و نيز مهارت خودتان در به کار بردن آنها، تصميم گيري کنيد.

سرعت:از نظر سرعت با هم تفاوتي ندارند.

عملکرد:تقريبا مي توان گفت کاري نيست که با يکي از اين دو سيستم عامل بتوان انجام داد ولي با ديگري نه. تفاوت عملکرد اين دو سيستم عامل در ابزارهاي قابل استفاده است. براي مثال اگر سايت وب شما نياز به بانک اطلاعاتي دارد، ميتوانيد براي سرورهاي Unix ازPHP/MySQL استفاده کنيد و در صورتي که سرور شما Windows  باشد، مي توانيد ازASP/MS SQL استفاده کنيد.

 

قيمت:از نظر قيمت، Windows  گران تر از Unix  است.  زيرا Unix  کاملا Free  است اما براي خريد يک نسخه Windows 200 Advanced Server بايد قيمتي در حدود 4000 دلار پرداخت کرد(البته در کشوري غير از ايران!)

نرم افزارهاي مجاني همراه با source:اکثر نرم افزارهاي موجود براي سيستم عامل Unix مجاني هستند، اين مسئله در مورد Windows صادق نيست.

 

نرم افزارهايي که هر کدام از اين سيستم عامل ها پشتيباني ميکنند به شرح زير است:

Windows UNIX

نرم افزار

MS FrontPage 2000,2002
Flash
Shockwave
RealAudio/Video
Cgi-script
Perl
PHP
SSH (Secure Telnet)
MySQL
Miva
ASP (active server pages)
MS Access
MS SQL
Visual Basic Scripts
Windows Media
IIS (Internet Information Server) Apache Web Server
پشتيباني