مقایسه Unix و Windows

این سوال برای اکثر دارندگان سایت مطرح است که کدام یک از سیستم عامل، برای آنها مناسب تر است؟ در زیر ما برای شما این دو سیستم عامل را با یکدیگر مقایسه کرده ایم:

نکته مهم: یکی از مهمترین مسائلی که کاربران با آن مواجه هستند، این است که فکر می کنند برای اینکه سایت خود را بر روی سرور Unix قرار دهند، نیاز دارند تا بر روی کامپیوتر خودشان نیز Unix داشته باشند. این تفکر درست نیست. منظور این است که نوع سیستم عاملی که در حال حاظر استفاده می کنید، نباید در تصمیم گیری شما برای نوع سیستم عامل تاثیر بگذارد.

عوامل مقایسه

Windows

UNIX

راحتی استفاده
قابلیت اطمینان
سرعت
عملکرد
قیمت
سازگاری با محصولات Microsoft
نرم افزارهای مجانی همراه با source

راحتی استفاده: بعد گذشت سالهای زیادی از عمر Windows و Unix، امروزه هیچ یک از این دو سیستم عامل برتری از نظر راحتی استفاده نسبت به دیگری ندارد. بنابراین توصیه میشود با توجه به مهارت کاربر در استفاده از هر کدام از آنها، انتخاب صورت گیرد. قابل ذکر است که FaraHost سرور های Unix ندارد.

قابلیت اطمینان:طبق گفته منابع مطمئن، Unix از قابلیت اطمینان بیشتری نسبت به Windowsبرخوردار است. اما قابلیت اطمینان Windows نیز بسیار نزدیک به Unix است، بنابراین شما می توانید با توجه به خواص هر یک و نیز مهارت خودتان در به کار بردن آنها، تصمیم گیری کنید.

سرعت:از نظر سرعت با هم تفاوتی ندارند.

عملکرد:تقریبا می توان گفت کاری نیست که با یکی از این دو سیستم عامل بتوان انجام داد ولی با دیگری نه. تفاوت عملکرد این دو سیستم عامل در ابزارهای قابل استفاده است. برای مثال اگر سایت وب شما نیاز به بانک اطلاعاتی دارد، میتوانید برای سرورهای Unix ازPHP/MySQL استفاده کنید و در صورتی که سرور شما Windows  باشد، می توانید ازASP/MS SQL استفاده کنید.

 

قیمت:از نظر قیمت، Windows  گران تر از Unix  است.  زیرا Unix  کاملا Free  است اما برای خرید یک نسخه Windows 200 Advanced Server باید قیمتی در حدود ۴۰۰۰ دلار پرداخت کرد(البته در کشوری غیر از ایران!)

نرم افزارهای مجانی همراه با source:اکثر نرم افزارهای موجود برای سیستم عامل Unix مجانی هستند، این مسئله در مورد Windows صادق نیست.

 

نرم افزارهایی که هر کدام از این سیستم عامل ها پشتیبانی میکنند به شرح زیر است:

Windows UNIX

نرم افزار

MS FrontPage 2000,2002
Flash
Shockwave
RealAudio/Video
Cgi-script
Perl
PHP
SSH (Secure Telnet)
MySQL
Miva
ASP (active server pages)
MS Access
MS SQL
Visual Basic Scripts
Windows Media
IIS (Internet Information Server) Apache Web Server
پشتيباني