دانستني هاي حقوقي براي طراحان وب

آنچه طراحان وب در هنگام عقد قرار داد بايد بدانند در چندين مورد مي توان ذکر کرد:

 • مشتري بايد مشخص كند چه چيزي مي خواهد در سايتش داشته باشد.
 • مشتري بايد به ساير سايتهاي تهيه شده توسط طراح نگاهي بيندازد و با دارندگان آنها صحبت كند و از نحوه كاركردهايش سئوال كند.
 • طراح تا از جدي بودن مشتري اطمينان حاصل نكرده نبايد وقت زيادي را براي او صرف كند اگر طراح از جدي بودن مشتري مطمئن نباشد بايد براي وقتي كه صرف مي كند پول بگيرد.
 • مطمئن شويد فردي كه با او صحبت مي كنيد از اختيارات لازم براي عقد قرارداد برخوردار است
 • طراح تا زماني كه قرارداد امضا نكرده نبايد شروع به طراحي صفحه وب كند
 • بايد در پروپوزال ارسالي به مشتري بنويسيد كه محتويات آن داراي كپي رايت است
 • اگر مشتري از پروپوزال كپي تهيه كند كپي رايت آن نقض مي شود
 • اگر مشتري با استفاده از پروپوزال شما توسط طراح ديگري سايتي طراحي كند كپي رايت نقض نمي شود
 • شما مي توانيد با مشتري قراردادي را امضا كنيد كه مطابق ان او حق نداشته باشد محتويات پروپوزال را افشا كند يا آن را مورد استفاده قرار دهد.
 • برخي از طراحان داراي فرم پروپوزال استانداردي هستند كه در همه موارد از آن استفاده مي كنند
 • در پروپوزالها و قراردادها بايد دقيقا مشخص باشد كه طراح چه چيزي را براي مشتري خلق خواهد كرد
 • هزينه هاي اخذ مجوز محتوي سايت را در نظر داشته باشيد
 • مسئوليت اخذ مجوز محتوي سايت را در نظر داشته باشيد كه بر عهده طراح بايد باشد يا مشتري
 • شرايط عمومي قراردادها را در قرارداد طراحي وب سايت در نظر داشته باشيد
 • نمونه اي از توافق نامه وب نويسي در ضميمه ب فرم 2 آمده است
 • قرارداد بايد حاوي نكات فني و ويژگيهاي طراحي باشد. ويژگيهاي طراحي تعهدات طراح را مشخص مي كند .تعيين پروسه طراحي از سو تفاهم در مسئوليتهاي طراح و مشتري جلوگيري مي كند
 • مسئوليت و پرداخت هزينه بهره برداري از نرم افزار وب نويسي به عهده چه كسي است
 • اگر نرم افزار متعلق به شخص ثالث در عملكرد سايت موثر باشد مثل نرم افزارهاي معاملات الكترونيكي مسئوليت و مسئول پرداخت هزينه آن بايد مشخص شود
 • طراح بايد مشخص كند كه ايا از شكل و قالب و محتوي سايتي كه براي مشتري تهيه كرده بعدا مي تواند استفاده كند يا خير .براي استفاده بعدي از محتويات يا محتواي متعلق به ديگري بايد مجددا مجوز بگيريد
 • به مدت زمان مجوز استفاده از محتوي متعلق به شخص ثالث توجه كنيد
 • اگر مشتري از طراح بخواهد كه از محتواي گواه مثل يك عكس معروف استفاده كند و مسئوليت تهيه مجوز محتوي بر عهده طراح باشد او بايد قيمت طراحي وب سايت را بالا ببرد
 • طراحان بايد مواظب باشند كه متعهد كسب مجوز محتوايي كه به هيچ عنوان امكانپذير نيست نشوند
 • چه كسي مالك كپي رايت سايت است
 • مشتري با پرداخت پول طراحي مالك كپي رايت سايت نيست(شامل مالكيت كپي رايت تصاوير ،ظاهر وقالب سايت كه مراجعين مي بينند و نرم افزار)
 • يكي از راهها اين است كه مشتري كل پروژه را بخرد و طراح تنها مالك بخشهايي از آن باشد. فهرست اقلامي كه مالكيت آن متعلق به طراح است بايد دقيقا مشخص گردد.
 • مشتري بايد سعي كند تمام اقلام ايجاد شده توسط طراح را به خود اختصاص دهد در اين صورت او حق اصلاح يا استفاده از آنها را پروژه هاي بعدي و به طرق مختلف خواهد داشت و كليه حقوق مالكيت معنوي متعلق به او خواهد بود
 • طراح ممكن است نخواهد مالكيت كل پروژه را به مشتري بدهد در اين صورت بايد مشتري اطمينان حاصل نمايد كه مطابق قرارداد او مي تواند از كليه اقلام استفاده كند و يا آنها را تغيير دهد به هر طريق و تحت هر شرايطي و در صورت لزوم در هر زمان حتي اگر آنها متعلق به طراح باشد.
 • واگذاري حق كپي رايت محتوي متعلق به ثالث توسط طراح به مشتري امكان پذير نيست چون او مالك نيست.
 • اگر طراح براي رفع نيازهاي خاص مشتري موضوعي را بوجود آورده باشد مشتري صاحب كپي رايت است بويژه اگر او مبلغ زيادي را براي اين كار پرداخت كرده باشد طراح ميتواند از مشتري براي گرفتن يك كپي بمنظور نشان دادن كارش به ساير مشتريان اجازه بگيرد
 • ضمانت اجراي طراح اين است كه وب سايت از كيفيتي بالايي برخوردار بوده و عاري از نقص ،مهارت در ايجاد همه بخشهاي آن ، سازگار با توضيحات كاركردي مطابق با خصوصيات و ويژگيهاي پيش بيني شده باشد.وب سايت با استفاده از همه وب برازرها قابل مشاهده باشد و در مدت زمان توافق شده هيچ خطائي در آن ديده نشود.
 • اگر طراح سايت در بهره گيري از اقلامي در سايت حقوق مالكيت معنوي ديگران را ناديده گرفته باشد يا از محتوي يا نرم افزار مطعلق به ديگري بدون اجازه وي در طراحي سايت استفاده نموده باشد مشتري حتي اگر بطور غير عمد از آن اقلام در سايت استفاده كند مرتكب نقص كپي رايت شده است و همچنين بر عكس .
 • تاريخ تحويل نسخه هاي بتا و نسخه نهايي بايد مشخص شود .
 • تاريخ و نحوه پرداخت پول بايد مشخص شود و همچنين ميتوان براي تحويل نسخه الفا تاريخ تعيين كرد.
 • زمان شروع و خاتمه پروژه بايد در قرارداد مشخص شود .
 • تاخير در تحويل يا پرداخت موجب حق فسخ يا مطالبه خسارت است .
 • وضعيت مالي در صورت فسخ قرارداد .
 • آزمايش و قبول
 • تعداد روزها يا مهلت براي آزمون وب سايت واعلام قبولي و تاييد كار طراح مشخص شود .
 • اگر مشتري در مهلت تعيين شده عدم پذيرش را اعلام نكرد به منزله پذيرش است .
 • اصلاح وب سايت با نظر مشتري .
 • مدت زمان گارانتي
 • طراح ميتواند در قرارداد خدمات نگهداري را نيز بگنجاند (بعد از پايان مهلت گارانتي )
پشتيباني