آیا تجارت شما برای بهره گیری از امکانات موتورهای جستجو کوچک است؟

اشتباهي که بعضي از دارندگان سايت هاي تجاري مرتکب مي شوند اين است که تصور مي کنند تنها تجارت هاي بزرگ مي توانند از کمک موتور هاي جستجو براي فروش خود سود ببرند و اين روش به کار سايتهاي کوچک تجاري نمي آيد.
اما اين تفکر کاملاً غلط است. البته اگر تجارت شما در حد يک مغازه کوچک دستفروشي است، موتورهاي جستجو کمک زيادي به شما نخواهند کرد. اما اگر يک سايت طراحي کرده ايد پس بايد بازديدکنندگان را به سايت خود جذب کنيد و به تدريج آنها را به مشتري تبديل کنيد. بنابراين شما به اندازه کافي بزرگ هستيد و مي توانيد از قدرت موتورهاي جستجو استفاده کنيد.

• تغيير سرنوشت
در حقيقت اينترنت تا کنون سرنوشت بسياري از افراد را تغيير داده است. در عرصه نتايج موتورهاي جستجو ناگهان يک هتل تازه تأسيس مي تواند با يک هتل صاحب نام و بين المللي رقابت کند. درست است که معروفيت نام عامل بسيار مهمي است اما شما با استفاده از حضور در رتبه هاي بالاي موتورهاي جستجو مي توانيد به تدريج نام و شهرت خوبي براي خود بدست آوريد. حتي اگر تجارت شما خيلي محدود باشد و منابع کمي در اختيار داشته باشيد.

• بازگشت هزينه بهينه سازي
اگر شما بهينه سازي سايت خود را به يک شرکت حرفه اي واگذار کنيد، به علت حجم زياد تغييرات و زماني که براي آن صرف مي شود، هزينه زيادي خواهد داشت. اما اگر در اين مبارزه راه درست را پيش بگيريد و کلمات کليدي مناسبي انتخاب کنيد، مطمئناً سايت شما خواهد توانست منافع پيش بيني شده را براي شما به ارمغان آورد و چندين برابر هزينه ها را به شما باز خواهد گرداند.
اگر فکر مي کنيد بودجه کافي براي بهينه سازي و اعمال تغييرات روي سايت خود را نداريد، اين سوال را از خود بپرسيد که “آيا بودجه کافي براي هزينه نمودن و نگهداري سايتي که هيچ منفعتي به تجارت شما نمي رساند، داريد؟” ممکن است شما سايت زيبايي داشته باشيد اما اگر کسي به آن مراجعه نکند، حتي يک مشتري از اين طريق به مشتريان شما اضافه نخواهد شد.

• پرداخت به ازاي هر مراجعه pay per click
براي اشخاصي که بودجه کمي دارند و قدرت پرداخت هزينه هاي بهينه سازي را ندارند، موتورهاي جستجو با روش پرداخت به ازاي هر مراجعه پيشنهاد مي شود. در اين روش شما مبلغ ناچيزي براي عضويت در ليست موتور جستجو و هزينه اي به ازاي هر مراجعه از طريق موتور جستجو به سايت مي پردازيد. اعمال تغييرات در سايت ضروري نيست. بنابراين هزينه زيادي صرف نخواهد شد و اگر به بازديدکنندگان خود خدمات خوبي ارائه دهيد و از آنها مشتري بسازيد، چندين برابر هزينه هاي پرداخت شده را دريافت خواهيد کرد.

• تاجران بزرگ و موتورهاي جستجو
راز ديگري که بسيار به نفع شما است اين است که تعداد کمي از صاحبان تجارت هاي بزرگ از کمک موتورهاي جستجو استفاده مي کنند و اين يک شانس بزرگ براي تاجران کوچک است که از اين فرصت استفاده کنند. هزينه موتورهاي جستجو نيز منصفانه است و مي توان به راحتي رتبه هاي خوبي را در آنها کسب کرد. در آينده استراتژيهاي گسترده تري در اين زمينه به کار گرفته خواهد شد و رقباي بيشتري به ميدان خواهند آمد.
اگر به سرعت عمل کنيد مي توانيد رتبه هاي بالاي موتورهاي جستجو را به خود اختصاص دهيد و نام خود را به شهرت برسانيد و ترافيک سنگين سايت خود را تضمين کنيد (اين افراد مشتريان شما خواهند بود). قبل از اينکه اين شانس را از دست بدهيد از کمک موتورهاي جستجو در فروش استفاده کنيد.

ناشر:eMarketingway.ir

پشتيباني