آيا بازاريابي به روش “براي دوستتان هم بفرستيد” هنوز هم کارآمد است؟

محبوب شدن از طريق معرفي افراد به يکديگر، روشي کاملاٌ مرتبط با بازاريابي ويروسي، يکي از موثرترين راه هاي تبليغ يک شغل يا يک محصول توليدي است. يکي از سودمندترين راههاي بازاريابي ويروسي براي وب سايت ها، استفاده از ايميل هاي “براي دوستتان هم بفرستيد” (T-A-F) است. در اين روش افراد مي توانند يک صفحه وب و محتويات آن را براي خانواده، دوستان و هر کس ديگر بفرستند.
البته با هجوم هرزنامه ها فرستادن مطالب بدون درخواست افراد، به نوعي سايت فرستنده پيام الکترونيکي را دچار مشکل مي کند. اگر فرد در مورد پيام دريافتي دچار سوتفاهم شود، مي تواند شما را به عنوان فرستنده ي هرزنامه معرفي کند و نتيجه ي اين سوء تفاهم چيزي نيست جز تحريم سايت شما توسط پشتيبان IP و حتي در وضعيت هاي بدتر پاسخ گويي به FTC.

راه هايي براي جلوگيري از درنظر گرفتن ايميل هاي “براي دوستتان هم بفرستيد” به عنوان هرزنامه، وجود دارد.
اگر هنوز براي استفاده از لينک “براي دوستتان هم بفرستيد” در صفحات وب مردد هستيد، توجه داشته باشيد که اين روش از موثرترين راه هاي بازاريابي ويروسي است. در اعلان Fluffykins که مدت ها در تالارهاي گفت و گوي Sitepoint وجود داشت، عنوان شده بود, که بيشتر حرفه اي ها از اين روش استفاده مي کنند. تعريف کردن، روشي مطمئن و آزمايش شده براي تبليغات است. لينک “براي دوستتان هم بفرستيد” در مورد ساير آگهي هاي تبليغاتي مطالب فوق را تاييد کرد. معلوم شد که %60 ترافيک براي ديدن يک تبليغ از لينک هاي T-A-F بوده است.
مدير تالار گفت و گوي Sitepoint براي افرادي که قصد استفاده از لينک هاي T-A-F را دارند، نکات زير را پيشنهاد مي کند:

چند روش براي کاهش هرزنامه ها:
مطمئن شويد همه افرادي که از فرم “براي دوستتان هم بفرستيد” استفاده مي کنند، آدرس ايميل معتبر دارند.
اين آدرس معتبر را در قسمت From (بخشي از ايميل که از طريق آن گيرنده پيام فرستنده را مي شناسد) بنويسيد. يادداشتي را در انتهاي ايميل بگنجانيد که: “اين ايميل يک T-A-F است. حتي مي توانيد اين جمله را اضافه کنيد که در صورت مواجه شدن با هر نوع سوء استفاده با سايت … تماس بگيريد.
من شخصاٌ در سربرگ صفحه ايميل يک بخش به شکل “استفاده کننده- فرم – X” در نظر گرفته و در اين محل آدرس IP شخص استفاده کننده از فرم را ذکر مي کنم. به اين ترتيب در صورت هر گونه استفاده غيرمجاز، از افراد مي خواهم تا تمام سربرگ ها را برايم بفرستند و از اين طريق IP فرد خاطي را توقيف مي کنم.
مايک- FWT هم راه حل هاي مشابهي ارايه کرده است: “سايت ما فرم “براي دوستتان هم بفرستيد” را به تمام استفاده کنندگان از سايت ارائه مي کند. ما تعداد پيام هاي ارسالي توسط IP را يادداشت کرده، به محض اين که اين تعداد از حد معمول فراتر رود به طور اتوماتيک ارسال پيام ها قطع مي شود. به نظر من فايده اصلي اين روش اين است که مراجعان به سايت، نمي توانند با اين فرم بيش از يک يا دو پيام بفرستند. بنابراين شناسايي هر نوع فعاليت غير معمول در اين روش بسيار ساده است.”

آن چه در بالا ذکر شد در حقيقت راهکارهاي مهمي است که مردم هنگام استفاده از لينک T-A-F براي محافظت از خود به کار مي برند. همگي روي اين مساله اتفاق نظر دارند که نام فرستنده بايد براي اطمينان در بخش From ذکر شود تا گيرنده پيام آن را از يک هرزنامه تشخيص ندهد. همچنين به دريافت کنندگان ايميل ها اعلام کنيد که آدرس ايميل آن ها ثبت نمي شود.

اگر مي خواهيد از روش بازاريابي ويروسي براي وب سايت تان استفاده کنيد، اما هنوز در مورد لينک هاي T-A-F ترديد داريد، آگهي تبليغاتي Tabula-rasa يک روش جايگزين پيشنهاد مي کند: “من در سايت هايم فقط يک mailtoدارم: لينکي بدون هيچ آدرس ايميل، اما شامل موضوع و متن… به اين ترتيب افراد مي توانند روي آن کليک و پيغام شان را تايپ کنند و بالاخره آن را به آدرس هر کسي در دفترچه آدرس شان بفرستند. به اين طريق از تمام مشکلاتي که با يک متن T-A-F همراه است، اجتناب مي کنم، و بالاخره…
اين روش براي استفاده کنندگان راحت تر است.
پهناي باند ايميل من به اين طريق حفظ مي شود.
در ليست سياه قرار نمي گيرم.
هيچ کس نمي تواند از سايت من براي ديگران هرزنامه بفرستد.
تنها ضعف اين روش اين است که نمي توان پيغام هاي فرستاده شده را کنترل کرد و متن پيغام بسيار محدود است.

ناشر:eMarketingway.ir

پشتيباني